Zdenka P. | torek, 23 oktober 2012

Že pred časom sem v medijih zasledila, da Slovenska škofovska konferenca (SŠK) pripravlja dokument, ki naj bi prebudil katoličane na Slovenskem, jih usmeril na pot nove evangelizacije in odpuščanja ter dodobra prevetril slovensko katoliško Cerkev v celoti. Letošnjo jesen, natančneje 20. septembra 2012, je dokument z vabljivim naslovom Pridite in poglejte končno ugledal luč. Na novinarski konferenci sta ga predstavila nadškof Anton Stres, predsednik SŠK, in p. Branko Cestnik, koordinator Strateškega sveta za pripravo slovenskega pastoralnega načrta in moderator le-tega.   

Kaj pravzaprav je Pridite in poglejte?

Image
Foto: Mateja Bevk
Pridite in poglejte je slovenski pastoralni načrt oz. krovni dokument, ki naj bi krščanskim občestvom, skupnostim in posameznikom ponudil izhodišče za pastoralno načrtovanje v prihodnjih letih. Nanaša se na Sklepni dokument plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem, razglašenega 18. maja 2002 na Brezjah, in poudarja tri velike odločitve slovenske katoliške Cerkve: odločitev za človeka, odločitev za družbo solidarnosti ter odločitev za novo evangelizacijo. Pridite in poglejte vse tri odločitve podrobneje opredeli in predstavi, hkrati pa ima kot dober načrt analizo, namen in cilje ter smernice za program.

Kako je Pridite in poglejte sestavljen?

Pastoralni načrt Pridite in poglejte je razdeljen na štiri dele. V prvem delu z naslovom Stanje vere in človeka izpostavi prednosti in šibkosti Cerkve na Slovenskem, v drugem delu predstavi namen slovenskega pastoralnega načrta, v tretjem delu se ukvarja s petimi pastoralnimi izzivi, v zadnjem delu pa se posveti pastoralnemu itinerarju (sklopu dejavnosti in programov, ki vodijo k določenemu cilju, v tem primeru k uresničitvi pastoralnega načrta ter opredelitvi človeških virov za uresničevanje pastoralnega načrta). Na koncu je dodan še poseben Dodatek, ki podaja primere smernic in ukrepov za uresničitev petih strateških izzivov.

Zakaj Pridite in poglejte?

Kot je razloženo v samem pastoralnem načrtu, je naslov Pridite in poglejte vzet iz četrtega poglavja Janezovega evangelija (Jn 4, 7–29.39–42), ki govori o srečanju med Jezusom in Samarijanko ob studencu. »Tedaj je žena odložila vrč, odšla v mesto in pripovedovala ljudem: Pridite in poglejte človeka, ki mi je povedal vse, kar sem storila. Kaj če je on Mesija?« Odlomek govori tako o izkušnji osebne vere, ki jo je Samarijanka doživela ob srečanju z Jezusom, kot o evangelizaciji oz. oznanjevanju, saj je Samarijanka svojo izkušnjo prenesla someščanom. Tako osebna vera kot evangelizacija sta del osrednjega namena slovenskega pastoralnega načrta.

Namen slovenskega pastoralnega načrta

Image
Foto: Mateja Bevk
Živa občestva Cerkve in njihovi posamezni člani bodo z novo apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot Odrešenikom človeka, da bi se drug drugemu lahko darovali v ljubezni.

Kot lahko razberemo iz namena sta v ospredju predvsem dve stvari: osebna vera katoličana, ki naj bo živa in naj nas spremeni od znotraj, ter nova evangelizacija, ki naj bo nova predvsem v gorečnosti, metodi iz izrazu. To pomeni, da prva ciljna skupina evangelizacije niso tisti, ki ne verujejo, pač pa tisti, ki verujejo, pa so ali postali mlačni v veri ali pa opustili dolžnost oznanjevanja. 

Tri temeljna načela pastoralnih sprememb

V okviru namena pastoralni načrt izpostavi tri temeljna načela, ki bodo botrovala pastoralnemu spreobrnjenju in zagotovila uspeh pastoralnih sprememb. To so:

1. od množičnega krščanstva k občestveni in osebni veri - čeprav se Cerkev na Slovenskem ne želi odreči množičnosti in tradicijam, želi Pridite in poglejte spodbuditi predvsem osebno vero vsakega posameznika, ki jo bo aktivno živel v svojem občestvu;

2. od delne v celovito vero - dogaja se, da slovenski katoličani postajajo t.i. ˝izbirni verniki˝, kar pomeni, da nekatere vsebine veroizpovedi in moralnih naukov sprejemajo, druge pa zavračajo oz. so do njih brezbrižni. Pridite in poglejte želi utreti pot k celoviti veri, kjer imajo bistvene resnice krščanske vere središčno mesto v oznanjevanju in obhajanju svetih skrivnosti;

3. od poučevalne v dialoško in pričevalno govorico - tretje temeljno načelo se nanaša na način govorice v pastorali. Namesto moraliziranja in očitkov naj bi pastorala ponujala predvsem odgovor na človekova bistvena vprašanja in iskanja.

Pet pastoralnih izzivov (ciljev) za prihodnost

Image
Foto: Mateja Bevk
1. K izvirom – vrnitev k izvirom naše vere: k Božji besedi, osebni molitvi in občestveni evharistiji. Cilj je osebno srečanje z Jezusom Kristusom.

2. Poklicanost in poslanstvo – prenovitev vzgoje za temeljno in osebno poklicanost vsakega. Cilj je uravnotežen odnos med laiki in kleriki ter pripuščanje laikov k vodenju bogoslužja (vodenje nedeljskega besednega bogoslužja s podelitvijo obhajila, molitvena ura pred Najsvetejšim, obhajanje bolnikov na domu, molitev križevega pota).

3. Živa občestva – ustvarjanje občestev, v katerih bo posameznik ustvarjalno sodeloval in celostno osebnostno rasel. Delovanje predvsem v manjših občestvih, v katerih vladajo bratski in sestrski odnosi, ki pa bodo med seboj povezana oz. omrežena.

4. Sočutje in pravičnost – krepitev duha služenja in sočutja ter poživitev delitve dobrin, tako materialnih kot družbenih in duhovnih. Cilj je pripeljati dobrodelnost v vsako župnijo, kjer bo vodena in izvajana s strani župljanov.  

5. Odpuščanje in sprava – sprejemanje resnice o storjenih krivicah, vzpostavljanje pravice ter odločitev za odpuščanje in spravo. Cilj je predvsem spoznati resnico o obremenjujoči preteklosti ter spodbuditi ljudi k narodni spravi.

Ob koncu naj zapišem, da sem pastoralni načrt z navdušenjem prebrala. Napisan je tekoče, zanimivo, bralca res pritegne, hkrati pa mu ponudi še konkretne predloge in smernice za uresničevanje zapisanega namena in izzivov. In ne nazadnje, ponuja nam optimističen pogled v prihodnost posameznika, naroda in Cerkve na Slovenskem, ki je žal v času, v katerem smo, vse redkejši, a zato še toliko bolj dobrodošel.  Res priporočam vsakemu v branje. J

Priporočam v nadaljnje branje:

http://www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/all/DA1CFCCB31B24F6CC1257A85002BA749?OpenDocument

http://www.casnik.si/index.php/2012/10/03/pridite-in-poglejte-iz-ranjenosti-v-spreobrnjenje/

Viri:

Pridite in poglejte – slovenski pastoralni načrt (krovni dokument). 2012. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca.

Pastoralno spreobrnjenje se začne v  jedru Cerkve – intervju s p. Brankom Cestnikom. 2012. Tednik Družina. 

 

Zadnja sprememba: torek, 30 november 1999
(3 glasov)

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

Glasuj!
Članek je bil prebran 2357-krat.Napovednik dogodkov

No events


Spletna stran uporablja piškotke. Stopnjo zasebnosti lahko po želji spremenite. - podrobnosti