Dvig brezposelnosti, skrajševanje delovnega časa in večje število tistih, ki ne bodo zaposleni za polni delovni čas, bo v prihodnjih desetletjih vplivalo na povečanje revščine in socialne izključenosti. Izoblikovati se bodo morale nove oblike boja proti tovrstnim problemom. Pri tem lahko še pomembnejšo vlogo, kot jo ima danes, dobi prostovoljno delo.

Bodo tudi v Sloveniji brezposelni poprijeli za lopato in karjolo?
foto: Tereza Gomboc
Veliko ljudi bo zaradi sprememb na trgu dela imelo več prostega časa. Spremenili se bodo tudi etični odnosi do plačanega dela - tisti, ki ne bodo opravljali plačanega dela, ne bodo več moralno sporni. Prostovoljno delo naj bi tako postalo privlačna možnost za tiste, ki jim bo ob službi ostalo še precej prostega časa, za mlade, za upokojene in prav tako tudi za brezposelne. Če na primer mlad človek ne bo mogel dobiti (sanjskega) in (dobro) plačanega dela, bo lahko to delo eno leto opravljal kot prostovoljec. Povprečen čas, ki ga bo posameznik namenil prostovoljnem delu bo daljši kot je danes. V naslednjih desetletjih bo precejšen del kakovosti življenja na socialnem področju odvisen od razvitosti in organiziranosti samopomoči in solidarnosti.

Tudi pobiranje smeti je lahko prostovoljno delo
foto: Klemen Čeligoj
V nekaterih državah že danes spodbujajo prostovoljno delo brezposelnih. Zasledila sem reklamno zgibanko vladne organizacije Jobcentre Plus v Veliki Britaniji. V njej je zapisano, da lahko brezposelni kot prostovoljci pomagajo drugim in s tem pomagajo tudi sebi. Skušajo jih motivirati tudi s tem, da zapišejo, da prostovoljno delo pomaga pri raziskovanju interesov, pozitivno vpliva na samozavest ter jim daje priložnost, da pokažejo svoje izkušnje in veščine. Posebej je izpostavljeno tudi, da potencialni zaposlovalci pri brezposelnih, ki prostovoljno delajo, lažje prepoznajo pripadnost in zainteresiranost za prevzemanje delovnih nalog. Poudarjeno je, da prostovoljno delo pripomore k temu, da brezposelna oseba lažje obdrži dnevno rutino in ohrani socialne stike. Vendar je ta zloženka, po mojem mnenju, še precej delocentrično usmerjena. Skozi celotno vsebino poudarja pomen prostovoljnega dela pri iskanju plačanega dela.

Pomemben del prostovoljnega dela bodo v družbah prihodnosti zavzela neprijetna opravila (pobiranje smeti, čiščenje ...) Nekateri ljudje, pri katerih bo močno izražen altruizem, se bodo popolnoma avtonomno odločili, da jih bodo opravljali v svojem prostem času kot prostovoljno delo. Nek zametek tega v Sloveniji se mi zdijo prostovoljne čistilne akcije, ki jih poznamo že kar nekaj časa.

V Veliki Britaniji načrtujejo tudi nov ukrep, ki predvideva, da bi bilo prostovoljno delo pogoj za upravičenost do socialne podpore za brezposelne. Po dveh letih brezposelnosti bi moral brezposelni nujno opravljati prostovoljno delo s trajanjem polnega delovnega časa.

Sprašujem se: bodo novi ukrepi spremenil stališča ljudi do prostovoljnega dela? Bo prostovoljno delo postalo (delno) neprostovoljno?

 

VIRI: 

Beattie, J. (22. 7. 2008). Unemployed will do voluntary work to stay on benefits. Pridobljeno 4.2.2012,http://www.mirror.co.uk/news/topstories/2008/07/22/unemployed-will-do-voluntary-work-to-stay-on-benefits-115875-20661916/.

Day, K. M. in Devlin, R. A. (1998). The payoff to work without pay: volunteer work as an investment in human capital. The Canadian Journal of Economics. 31 (5), 1179-1191.

Ferrera, M., Hemerijck, A. in Rhodes, M. (2001). The Future od Social Europe: Recasting Work and Walfare in The new Economoy. V A. Giddens, The Global Third Way Debate (str. 114-133). Cabridge: Polity press.

Jobcentre Plus. (n.d.). Volunteerng while unemployed helps others and can help you. Pirdobljeno 4.2. 2012, s http://www.volunteering.org.uk/NR/rdonlyres/E9BB113C-352F-41ED-B28F-2F83FFA1B098/0/JSAL7.pdf.

Peterlin, J. (2005). Strategije vključevanja, motiviranja in ohranjanja prostovoljcev v neprofitnih organizacijah. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.

Rifkin, J. (2007). Konec dela, Ljubljana: Krtina.

White, J. (1997). Education and the end of Work. London: Cassell.

 

Zadnja sprememba: sobota, 04 februar 2012
(7 glasov)

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

Glasuj!
Članek je bil prebran 3322-krat.Napovednik dogodkov

No events


Spletna stran uporablja piškotke. Stopnjo zasebnosti lahko po želji spremenite. - podrobnosti